Nova usluga

JEDINI U HRVATSKOJ

Kompletno bušenje i ubacivanje tipli!

Sigma plus, jedina u Hrvatskoj, kupcima nudi uslugu kompletnog bušenja, izradu utora i poluutora te ubacivanja drvenih tipli za spajanje. Bušenja uključuju sve konstruktivne rupe za pante, ručkice, tiple, minifikse, ekscentre, nosače polica i druge potrebne rupe.

Osim toga na radnim pločama obavljamo usluge izrade kutnih spojeva radne ploče te izrezivanje za sudopere, kuhala, i druge kućanske uređaje.

Zašto smo bolji od drugih?

Sve te usluge i radne operacije izvodimo vrlo jednostavno jer narudžbe od naših kupaca zaprimamo putem softverskih programa (Corpus i MT – MegaTischler). Direktnim učitavanjem iz spomenutih softvera nemamo nikakvih dorada i preinaka, nema grešaka, sve što kupac projektira, zamisli i nacrta to direktno pretvaramo u radni nalog i odmah kreiramo program za radnu operaciju bušenja na stroju.

Kod kreiranja radnog naloga i operacije, standardno se kreira i naljepnica koju robot još prije piljenja lijepi na cijelu ploču, na poziciju gdje će element biti ispiljen i sa orijentacijom koju projekat zahtijeva, u smjeru ili okomito na god, sa svim popratnim oznakama kantiranja.
Ovo su sve oznake i informacije koje se standardno nalaze na naljepnicama:

  • Broj naloga
  • Datum narudžbe
  • Oznaka materijala
  • Dimenzija
  • Šifra kantiranja
  • Broj komada
  • Vrsta obrade

Kako bi pojačali kontrolu i dodatno spriječili nastanak pogreške, naš sustav jedini u Hrvatskoj ima mogućnost dodatnog opisa elementa za proizvod kroz 6 dodatnih napomena na naljepnici.

Ali, kako bi rekli na poznatoj reklami, to još nije sve!

Osim svega navedenog ističemo da naša naljepnica, jedina od svih drvnih centara, ima i BarCod u kojem je generiran program za sva navedena bušenja na CNC-u sa prepoznavanjem A i B strane obrade na CNC strojevima. Što znači, nema crtanja na stroju, nema programiranja, dovoljno je čitačem BarCod-a kliknuti na naljepnicu i na ekranu provjeriti učitani program i krenuti u obradu, sve ostalo odrađuje CNC. Dakle, nakon zaprimanja narudžbe od kupca pa do konačne obrade, cijeli proces obavlja se kroz nekoliko klikova na računalima.