Preuzimanja


>BAZA DEKORA S RUBNIM TRAKAMA ZA CORPUS SIGMA PLUS

Na linku ispod preuzimate komprimiranu datoteku “SigmaPlus_CorpusDEKORI_2023.zip” u kojoj se nalazi nova baza naših dekora s rubnim trakama.
Za dodatne upite obratite se e-mail: igor.starcevic@sigma-plus.hr


>BAZA MATERIJALA ZA MEGATISCHLER

Na linku ispod preuzimate komprimiranu datoteku “SigmaPlus_MT-bazaMATERIJALA_2023.zip” u kojoj se nalazi nova baza materijala za rad u MegaCAD 3D – MegaTischler.
Za dodatne upite obratite se na e-mail: igor.starcevic@sigma-plus.hr


OLAKŠAJTE SI NARUDŽBU
RAUMPLUS ORMARA

Raumplus brošura koja slijedi sadrži mnoštvo korisnih informacija i savjeta koji će Vam pomoći u ostvarivanju vlastitog personaliziranog Raumplus sustava ormara po mjeri